Hanuman Shalisa

Dieses in Gedichtform vor ca. 450 Jahren von Tulsidas geschriebene Mantra

ehrt Hanuman den ewigen Diener Ramas. Es beschreibt und vereint seine großartige

Wesensform, seine unglaubliche Stärke, seinen unbeugsamen Mut, seine endlose Hingabefähigkeit,

die sich trotz aller Macht, die er besitzt im 100 prozentigen Dienst an Rama und Sita äussert.

Seine, in dieser überwältigenden Kraft trotzdem zum Ausdruck kommende Bescheidenheit,

lässt ihn in einem würdevollen Glanz erscheinen.

Es besitzt damit eine sehr schöne Symbolik, da er diese wetvollen Werte vereint,

und stellt einen Leitfaden her, gewonne Kraft,  erfahrene Erkenntnis,

erreichtes Wissen usw. nicht in manipulativer Form für persönliches

zu missbrauchen, sondern Alles gewonnene für Rechtschaffenheit,

Wahrhaftigkeit, und den Dienst an etwas Grösserem zu verschenken.

Shri  Hanuman  Shalisa

Shree Guru Charana Saroja Raja

Nija Manu Mukuru Sudhari
   Baranaun Raghubara Bimala Jasu

Jo Daayaku Phala Chaari
Budhi Heena Tanu Jaanike

Sumiraun Pawana Kumaara

Bala Budhi Vidyaa Dehu Mohin

Harahu Kalesa Bikaara

Seeyavara  Raama  Chandra

Pada  Jai  Sharanam

1.  Jaya  Hanumaan  Gyaana  Guna  Saagara
      Jaya  Kapeesha  Tihun Loka  Ujaagara

 

2.  Raama  Doota  Atulita  Bala  Dhaamaa
      Anjani  Putra  Pawanasuta  Naamaa

 

3.   Mahaabeera  Bikrama  Bajarangee
      Kumati  Niwaara  Sumati  Ke  Sangee

 

4.   Kanchana  Barana  Biraaja  Subesaa
      Kaanana  Kundala  Kunchita  Kesaa

 

5.   Haata  Bajra  Aura  Dwajaa  Biraajai
      Kaandhe  Moonja  Janeu  Saajai

 

6.   Shankara  Suwana  Kesaree  Nandana
      Teja  Prataapa  Mahaa  Jaga  Bandana

 

7.   Bidyaawaana  Gunee  Ati  Chaatura
       Raama  Kaaja  Karibe  Ko  Aatura

 

8.   Prabhu  Charitra  Sunibe  Ko  Rasiyaa
      Raama  Lakhana  Seetaa  Mana  Basiyaa

 

9.   Sookshma  Roopa  Dhari  Siyahin  Dikhaawaa
       Bikata  Roopa  Dhari  Lankaa  Jaraawaa

 

10. Bheema  Roopa  Dhari  Asura  Sanghaare
       Raamachandra  Ke  Kaaja  Sanvaare
 
11.  Laaya  Sajeevana  Lakhana  Jiyaaye
       Shree  Raghubeera  Harashi  Ura  Laaye

 

12.  Raghupati  Keenhee  Bahuta  Baraaee
       Tuma  Mama  Priya Bharatahi  Sama  Bhaaee

 

13.  Sahasa  Badana  Tumharo  Jasa  Gaawai
        Asa  Kahi  Shreepati  Kanta  Lagaawai

 

14.  Sanakaadika  Brahmaadi  Muneesaa
        Naarada  Saarada  Sahita  Aheesaa

 

15.  Yama  Kubera  Digapaala  Jahaante
        Kabi  Kobida  Kahi  Sake  Kahaante

 

16.  Tuma  Upakaara  Sugreevahin  Keenhaa
        Raama  Milaaya  Raaja  Pada  Deenhaa

 

17.  Tumharo  Mantra  Bibheeshana  Maanaa
        Lankeshwara  Bhaye  Saba  Jaga  Jaanaa

 

18.  Yuga  Sahastra  Yojana  Para  Bhaanu
        Leelyo  Taahi  Madhura   Phala  Jaanu

 

19.  Prabhu  Mudrikaa  Meli  Mukha  Maaheen
        Jaladhi  Laanghi  Gaye  Acharaja  Naaheen

 

20.  Durgama  Kaaja  Jagata  Ke  Jete
        Sugama  Anugraha  Tumhare  Tete

 

21.  Raama  Duaare  Tuma  Rakhawaare
        Hota  Na  Aagyaa  Binu  Paisaare

 

22.  Saba  Sukha  Lahai  Tumhaaree  Sharanaa
       Tuma  Rakshaka  Kaahu  Ko  Daranaa

 

23.  Aapana  Teja  Samhaaro  Aapai
        Teenon  Loka  Haanka  Ten  Kaanpai

 

24.  Bhoota  Pisaacha  Nikata  Nahin  Aawai
        Mahaabeera  Jaba  Naama  Sunaawai

 

25.  Naasai  Roga  Hare  Saba  Peeraa
        Japata  Nirantara  Hanumata  Beeraa

 

26.  Sankata  Ten  Hanumaana  Churaawai
        Mana  Krama  Bachana  Dhyaana  Jo  Laawai

 

27.  Saba  Para  Raama  Tapaswee  Raajaa
        Tina  Ke  Kaaja  Sakala  Tuma  Saajaa

 

28.  Aura  Manorata  Jo  Koee  Laawai
            Soee  Amita  Jeewana  Phala  Paawai

29. Chaaron  Juga  Parataapa  Tumhaaraa
            Hai  Parasidha  Jagata  Ujiyaaraa

 

30.  Saadhu  Santa  Ke  Tuma  Rakhawaare
       Asura  Nikandana  Raama  Dulaare

 

31.  Ashta  Siddhi  Nau  Nidhi  Ke  Daataa
        Asa  Bara  Deena  Jaanakee  Maataa

 

32.  Raama   Rasaayana   Toomhare   Paasaa
        Sadaa   Raho   Raghupati  Ke  Daasaa

 

33.  Tumhare  Bhajana  Raama   Ko  Paawai
       Janama  Janama  Ke  Dukha  Bisaraawai

 

34.  Anta  Kaala  Raghubara  Pura  Jaaee
        Jahaan  Janama  Hari  Bhakta  Kahaaee

 

35.  Aura  Devataa  Chitta  Na  Dharaaee
        Hanumata  Se-Ee  Sarva  Sukha  Karaee

 

36.  Sankata  Katai  Mite  Saba  Peeraa
        Jo  Sumire  Hanumata  Bala  Beeraa

 

37.  Jai Jai Jai  Hanumaana  Gosaaee
        Kripaa  Karahu  Gurudeva  Kee  Naaee

 

38.  Jo  Sata  Baara  Paata  Kara  Koee
        Chootahi  Bandi  Mahaa  Sukha  Hoee

 

39.  Jo  Yaha  Parai  Hanumaana  Chaleesaa
        Hoya  Siddhi  Saakhee  Gaureesaa

 

40.  Tulasee  Daasa  Sadaa  Hari  Cheraa
        Keejai  Naata  Hridaya  Mahan  Deraa

 

Pavanatanaya  Sankata Harana

Mangala  Moorati  Roopa

Raama  Lakhana  Seetaa  Sahita

Hridaya Basahu Sura Bhoopa

Seeyavara  Raama  Chandra

Pada  Jai  Sharanam

 

Jay Jay Jay Hanuman

Jaya Sita Ram    Ram Ram Ram

Ram Ram Ram Ram

Ram Ram Ram